دسته بندی
استان و شهر
سایر آگهی های گروه

مالی و حسابداری

۱۳۸۸/۱۱/۱۷

چقدر زود دیر میشود

قبل از رسیدن موعد تسلیم اظهارنامه به فکر تنظیم صورتهای مالی و اظهارنامه باشید ارائه خدمات تخصصی جهت تنظیم صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه اظهارنامه جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی تحریر دفاتر قانونی و اصلاح حسابها
جعفرزاده استان تهران
۱۳۸۸/۱۱/۱۴

کارگاه پرورش نبوغ مالی

دانش مالی × آشنایی با ادبیات مالی × شناخت و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شامل صورت سود و زیان و ترازنامه مالی زندگی شخصی × ماتریس کسب درآمد × تفاوت بین حرفه و کسب شخصی × درک روند گردش پول در صورتهای مالی زندگی شخصی × درک تفاوت گردش پول در صورتهای افرا
آیت محمودی استان مازندران
۱۳۸۸/۱۱/۱۳

خدمات مالی ، حسابداری و حسابرسی

این گروه آمادگی دارد تا با بهره گیری از سوابق اجرایی و حسابرسی در شرکتهای مختلف صنایع غذایی به عنوان مشاور شما رادراجرا و انجام پروژه های مالی یاری کند -حسابداری -حسابرسی -طرح و اجراء سیستمهای مالی مکانیزه ، -خدمات مالی شامل اصلاح حساب ، - سایر خدمات مالی و مدیریت
مسعود گودرزی استان تهران