دسته بندی
استان و شهر
آگهی های گروه

سیم و کابل

۱۴۰۰/۰۵/۱۴

تولید کننده خاک ارت

تولید خاک ارت مرغوب و ارزان از شرکت معدنگوهران با ضمانت برای چاه ارت برق و مخابرات What is the standard specifications for bentonite in earthing system? مشخصات فنی خاک ارت شرکت معدنگوهران آنالیز شیمیایی پودر ارتینگ موجود : SiO2=71.48% Al2O3=17.48% CaO=0.84% MgO=0.30% SO3=0.48% L.O.I=5.48% K2O=0.
ش.معدنگوهران استان اصفهان
۱۴۰۰/۰۲/۱۲

ساخت اتواع قرقره فلزی لب لول

ساخت انواع قرقره های فلزی لب لول همراه با بالانس دینامیک 800U/min از سایز 560 الی 2000
مجید کاغذگران استان اصفهان