دسته بندی
استان و شهر
آگهی های گروه

پارچه

special
۱۴۰۰/۰۸/۱۷

تولید کننده انواع تور

تورهای پشه بندی، ارگانزا، /حریر، تور های تزئیناتی رنگی، تور گلخانه ای، تور محافظ خرما، تور ژپونی، تور سانول، تور عروس، تور گاز /تور فانتزی، تور پشت پنجره، تور رنگی، شرکت تورین بافت گواش مهندس محمدی شجاع : 09121235191 آدرس سایت : tbgtextile.co 02334572826 02334572827 02334572828 02334573330
علیرضا محمدی شجاع استان تهران