دسته بندی
استان و شهر
آگهی های گروه

چسب

۱۴۰۱/۰۱/۳۰

چسب کلیشه 3M

چسب کلیشه 3M، مورد استفاده برای دستگاه فلکسو 380 و 500 میکرون در عرض های مختلف
ماشین ابزار دیلمی استان تهران