دسته بندی
استان و شهر
آگهی های گروه

کارگر ساده

۱۳۹۹/۱۰/۲۶

استخدام

از چند نفر آقا/خانم جهت مونتاژ الکتروموتور هود دعوت به همکاری می نمایم
اکبر وظیفه خواه استان آذربایجان شرقی