دسته بندی
استان و شهر

نتایج جستجوی Oracle

special
۱۳۹۳/۰۷/۱۹

انجام پروژه دانشجویی پردازش تصویر ،فازی، شبیه سازی

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, گروه مهندسی پایتخت - انجام پروژه های دانشجویی شما با قیمتی مناسب پذیرش سفارش پروژه داخل وخارج ازکشور هرگونه کپی برداری
مهندس خسروی استان تهران
special
۱۳۹۳/۰۷/۱۱

مشاوره وانجام پایان نامه پروپوزال سمینار proposal

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, همراه :09191022908 خسروی @ لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی =============== سیستم آرشیو اطلاعات
مهندس خسروی استان تهران
special
۱۳۹۳/۰۲/۲۴

انجام پروژه دانشجویی omnet.net,c#,matlab,opnet ,vb

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, همراه :09191022908 خسروی @ لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی =============== سیستم آرشیو اطلاعات
مهندس خسروی استان تهران
special
۱۳۹۳/۰۲/۲۴

پروژه پردازش تصویر ،فازی، شبیه سازی ،سمینار* شبکه

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, گروه مهندسی پایتخت - انجام پروژه های دانشجویی شما با قیمتی مناسب پذیرش سفارش پروژه داخل وخارج ازکشور هرگونه کپی برداری
مهندس خسروی استان تهران
special
۱۳۹۳/۰۲/۲۴

مشاوره رایگان انتخاب موضوع پایان نامه پروپوزال pro

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, همراه :09191022908 خسروی @ لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی =============== سیستم آرشیو اطلاعات
مهندس خسروی استان تهران
۱۳۹۹/۰۱/۰۷

تلفن گویا

اطلاعاتی شامل ,My Sql Oracle ، SQL Server ، Access و ... برای کسب اطلاعات بیشتر آدرس زیر را در مرورگر خود وارد
شرکت فاطررسانور استان تهران
۱۳۹۶/۱۱/۰۸

انجام پروژه دانشجویی پایان نامه کارشناسی ارشددکتری

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, همراه :09191022908 خسروی لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی سیستم آرشیو اطلاعات پروژه های دانشجویی
baradar khosravi استان تهران
۱۳۹۶/۱۱/۰۸

انجام پروژه دانشجویی پایان نامه کارشناسی ارشددکتری

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, همراه :09191022908 خسروی لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی سیستم آرشیو اطلاعات پروژه های دانشجویی
baradar khosravi استان تهران
۱۳۹۶/۱۱/۰۸

انجام پایان نامه ارشدنرم افزار*هوش مصنوعی*پردازش ت

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, گروه مهندسی پایتخت - انجام پروژه های دانشجویی شما با قیمتی مناسب پذیرش سفارش پروژه داخل وخارج ازکشور هرگونه کپی برداری
baradar khosravi استان تهران
۱۳۹۶/۱۱/۰۸

انجام پروژه های شبکه حسگربیسیم،شبکه عصبی،سمینار،هو

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, همراه :09191022908 خسروی لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی سیستم آرشیو اطلاعات پروژه های
baradar khosravi استان تهران
۱۳۹۶/۱۱/۰۸

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد درمتلب matlab

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, گروه مهندسی پایتخت - انجام پروژه های دانشجویی شما با قیمتی مناسب پذیرش سفارش پروژه داخل وخارج ازکشور هرگونه کپی برداری
baradar khosravi استان تهران
۱۳۹۶/۰۷/۲۱

انجام پروژه دانشجویی پایان نامه کارشناسی ارشددکتری

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی سیستم آرشیو اطلاعات پروژه های دانشجویی سفارش پروزه ازدانشگاه
مهندس خسروی استان تهران
۱۳۹۶/۰۷/۲۱

انجام پروپوزال دانشجویی کارشناسی ارشددکتری رشته کا

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی سیستم آرشیو اطلاعات پروژه های دانشجویی سفارش پروزه ازدانشگاه
مهندس خسروی استان تهران
۱۳۹۶/۰۷/۲۱

انجام پروژه دانشجویی درسراسرایران MATLAB،PHP، opne

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی سیستم آرشیو اطلاعات پروژه های دانشجویی سفارش پروزه ازدانشگاه
مهندس خسروی استان تهران
۱۳۹۶/۰۷/۲۱

انجام پروژه دانشجویی اینترنت اشیاء،شبکه عصبی،هوش م

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, گروه مهندسی پایتخت - انجام پروژه های دانشجویی شما با قیمتی مناسب پذیرش سفارش پروژه داخل وخارج ازکشور هرگونه کپی برداری
مهندس خسروی استان تهران
۱۳۹۶/۰۷/۲۱

انجام پروژه های شبکه حسگربیسیم،شبکه عصبی،سمینار،هو

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, گروه مهندسی پایتخت - انجام پروژه های دانشجویی شما با قیمتی مناسب پذیرش سفارش پروژه داخل وخارج ازکشور هرگونه کپی برداری
مهندس خسروی استان تهران
۱۳۹۶/۰۷/۲۱

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد درمتلب matlab

PC) XML, AJAX, JavaScript) Oracle Ns2 Opnet ……, همراه :09191022908 خسروی لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی سیستم آرشیو اطلاعات پروژه های
مهندس خسروی استان تهران
۱۳۹۶/۰۷/۲۱

پایان نامه کامپیوتری کارشناسی ارشد نوشتن پروپزال

PC) XML, AJAX, JavaScript) Oracle Ns2 Opnet ……, همراه :09191022908 خسروی لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی سیستم آرشیو اطلاعات پروژه های
مهندس خسروی استان تهران
۱۳۹۶/۰۷/۲۱

پروژه پردازش تصویر با متلب،داده کاوی،شبکه های کامپ

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, گروه مهندسی پایتخت - انجام پروژه های دانشجویی شما با قیمتی مناسب پذیرش سفارش پروژه داخل وخارج ازکشور هرگونه کپی برداری
مهندس خسروی استان تهران
۱۳۹۶/۰۷/۲۱

موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی،نرم اف

PC) XML, AJAX, JavaScript) Oracle Ns2 Opnet ……, همراه :09191022908 خسروی لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی سیستم آرشیو اطلاعات پروژه های
مهندس خسروی استان تهران
۱۳۹۶/۰۷/۲۱

انجام پروپوزال ارشد دکتری کامپیوتر IT

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی سیستم آرشیو اطلاعات پروژه های دانشجویی سفارش پروزه ازدانشگاه
مهندس خسروی استان تهران
۱۳۹۶/۰۷/۲۱

مشاوره رایگان انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارش

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی سیستم آرشیو اطلاعات پروژه های دانشجویی سفارش پروزه ازدانشگاه
مهندس خسروی استان تهران
۱۳۹۶/۰۷/۰۹

انجام پروژه دانشجویی پایان نامه کارشناسی ارشددکتری

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی سیستم آرشیو اطلاعات پروژه های دانشجویی سفارش پروزه ازدانشگاه
مهندس خسروی استان تهران
۱۳۹۶/۰۷/۰۹

انجام پروپوزال دانشجویی کارشناسی ارشد کامپیوتر IT

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی سیستم آرشیو اطلاعات پروژه های دانشجویی سفارش پروزه ازدانشگاه
مهندس خسروی استان تهران
۱۳۹۶/۰۷/۰۹

انجام پروژه دانشجویی درسراسرایران MATLAB،PHP، opne

AJAX, Java Script) Oracle Ns2 Opnet ……, لیست پروژه های آماده تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی سیستم آرشیو اطلاعات پروژه های دانشجویی سفارش پروزه ازدانشگاه
مهندس خسروی استان تهران