دسته بندی
استان و شهر
آگهی های گروه

خدمات زیبایی پزشکی

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

کاشت و ترمیم موی شقایق در تبریز

موسسه ترمیم مو شقایق تبریز یکی از بزرگترین و معتبرترین موسساتی است که در این زمینه فعالیت می کند در این موسسه تمامی عملیات دیزاین و طراحی و هیرکات مو برای آقایان توسط متخصصین آقا و برای طراحی و دیزاین و هیر درسینگ خانم ها توسط متخصصین خانم انجام می شود. بهره مندی هنرمندان، ورزشکاران و افراد مشهور از
کاشت و پروتز موی شقایق استان آذربایجان شرقی