دسته بندی
استان و شهر
آگهی های گروه

بتن

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

چسب بتن استحکامی TZ-101

مشخصات : پیوند دهنده عمل استحکام پذیری بتن بر پایه پلیمرهای خاص می باشد. این محصول با ویژگی ربایش مخصوص و توسعه اتصال، واسطه ای قوی بین بتن نو و کهنه می باشد. چسب بتن استحکامی به گونه ای طراحی شده است که به عنوان پیوند دهنده ملات های پایه سیمانی و همچنین به عنوان پرایمر برای ملات های تعمیری و به عنو
توپاز تجارت استان اصفهان