استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی
صنعت > کشاورزی و دامداری > کود و سم > سموم کشاورزی