استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی
صنعت > کشاورزی و دامداری > طیور > تجهیزات کشتار و فراوری