استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی
صنعت > صنایع برق و الکترونیک > الکتروموتور