استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی
صنعت > کشاورزی و دامداری > شیلات و آبزیان > پرورش و فروش آبزیان