استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی
صنعت > صنایع چوب و کاغذ > کارتن و مقوا