استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی
صنعت > کشاورزی و دامداری > شیلات و آبزیان > طراحی، احداث و تجهیزات پرورش آبزیان