استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی
صنعت > صنایع فلزی > مفتول سازی