استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی
صنعت > صنایع فلزی > ذوب و ریخته گری