استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی
صنعت > کشاورزی و دامداری > طیور > پرورش و فروش طیور زنده