استان آذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی
صنعت > نساجی و چرم > رنگرزی و چاپ پارچه